Podívejte se, jak FINkeeper usnadní správu vašeho krátkodobého CASH FLOW

FINkeeper usnadní správu vašeho krátkodobého CASH FLOW – podívejte se jak snadno a efektivně řídit vaše firemní finance. Začněte vaše firemní finance řídit efektivně. Je to moderní software pro inteligentní řízení příjmů a výdajů, jejich prioritizaci a včasné rozhodování. Už vás nepřekvapí zhoršená platební morálka zákazníků, jejich požadavky na platební kalendáře ani dodavatelé dorážející na uskutečnění vašich plateb. Nezapomenete na žádné kritické úhrady spojené s hrozbou penále či ztráty, ani na výdaje pro své zaměstnance.

 

CZ podpora a pravidelná aktualizace
 
Aplikace dostupná odkudkoliv
 
Bezpečně v cloudu – bez nutnosti investic do hardware
 
SW roste spolu s vaší firmou
 
Snadné napojení na všechny běžné ERP systémy
 
Jednoduché ovládání z mobilu, tabletu, PC

FINkeeperem získáte druhou paměť, v níž budou uloženy aktualizované plánované příjmy i výdaje a budete je moci sdílet v podobě přehledných dashboardů. Začněte vaše firemní finance řídit opravdu efektivně. 

S FINkeeperem získáte:

Díky bezpečnému cloudovému řešení budou vaše důležité informace dostupné odkudkoli - z počítače, mobilu i tabletu.Řiďte finance efektivně.

Díky aktivnímu modelování situace se nenechte překvapit červenými čísly. Hlídejte a ovlivňujte vývoj krátkodobého cash flow. Jako pod drobnohledem budete mít před sebou platební morálku zákazníků vypočítanou z jejich aktuálního chování a obvyklých termínů úhrad. Dokážete porovnat platební morálku zvolených skupin plátců mezi sebou. Rozpoznané hrozby budou graficky a odchylkově zvýrazněny. Získaná data vám umožní modelovat na jedné straně vývoj příjmů od zákazníků a na straně druhé i to, jak vy sami budete moci dostát svým závazkům. Kdykoli se vám zachce, spustíte simulace vývoje cash flow v různých krizových scénářích. Budete mít permanentní a ničím nezkreslený přehled o finančních tocích v podniku. To vám umožní pružně reagovat na blížící se nebezpečí rozhodně a včas.